Dzialalnosc gospodarcza sciaga

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane jest także w niewielkich obiektach, jak i w długich budynkach użyteczności publicznej oraz szpitalach, halach przemysłowych i przemysłowych. Nowoczesne systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie miejsc o innym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref szerokich i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest sporządzone w strukturze modułów i często wprowadzane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Popularny jest wszystkim ważny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, i za nim biała strzałka i urodę biegnąca razem z jej celem. Oznaczenia na obecnych wersjach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że stronę spotyka się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje kierunek wyjścia ewakuacyjnego. Są różne sposoby oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie daje się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednak podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są potrzebne we każdych obiektach użyteczności publicznej, i celem ich budowy jest sprowadzenie pracowników do bezpiecznego wystąpienia w sukcesie ewakuacji. Spośród obecnego powodu winnym stanowić właściwie widoczne, dlatego w oświetleniu ewakuacyjnym używa się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które generują dużo światła przy niższym zużyciu energii. Niewątpliwymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest niski pobór prądu, mała wartość napięcia zasilającego, małe straty energii, małe rozmiary i duża sprawność, duża moc także wielka liczba luminacji.