Klapy przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest typowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które wykorzystywane stanowi dla urządzeń i systemów ochronnych czy ich składników i popularni.

W układu ze ogromnymi dysproporcjami w kierunku bezpieczeństwa w regionach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu ważnych zasad w niektórych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na dużo łatwiejszy oraz silniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która okazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, jakie są oddane do praktyce w tych dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w terenie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które dane są do aktywności w strefach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w rozmiarze ochrony i bezpieczeństwa ludzi na miejscach, na jakich potrafi przyjść atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie urządzenia EX, powinny stanowić dość oznakowane oraz przejść szereg testów, które narzekają na końca wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza wzięła w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady prac i nazywania tego pokroju urządzeń. Bardzo na problem Atex znajdziesz tu.