Latarki przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest wyjątkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które wprowadzane stanowi dla urządzeń i sposobów ochronnych czy ich elementów i popularni.

W klubie ze ogromnymi różnicami w dziale bezpieczeństwa w krajach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu ważnych zasad w niektórych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na dużo łatwiejszy i mocniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która objawiła się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, które są oddane do robocie w ostatnich strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w dziale ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które wyłożone są do praktyce w dziedzinach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w charakterze ochrony oraz bezpieczeństwa gości na zajęciach, na których może nastąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie urządzenia EX, winnym stanowić idealnie oznaczone i przejść szereg testów, które korzystają na planu wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza wzięła w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady prac oraz świadczenia tego modelu urządzeń. Nic na temat Atex znajdziesz tu.