Obowiazek kasy fiskalnej przy ryczalcie

Prowadzimy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy użyciu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą dać w walucie obcej, zwykle w euro. Czy ewidencja na kwocie fiskalnej w dalekiej walucie jest możliwa?

W kontrakcie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do działania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszystkiej sprzedaży, a ponadto do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, również jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który ma informacje, które powinny wydobywać się na paragonie fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, które potrzebują spełniać kasy rejestrujące zapisane są przecież w rozdziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak więc, w badaj § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w składzie powinien stanowić m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, bądź jej skrótu, a także zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie daty a czasu zmiany; zapisania chwile i czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w własnej walucie w pamięci fiskalnej, a też przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na inne waluty, przy czym wynik przeliczenia łącznie z daniem kosztu i złożeniem zapłaty musi być zawarty na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych walut; przeliczenie musi zostać wyprodukowane z czułością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Także do oznaczenia skrótu nazw walut obcych wykorzystuje się oznaczenia, które są obsługiwane przez Nasz Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma zamiar prowadzić sprzedaż materiałów na praca konsumentów, którzy uiszczają wartość w walutach obcych, to co do zasady, musi umieć kasę fiskalną, zaopatrzoną w rolę, która umożliwi przeliczenie kursu walut.

Z form, która stała zdefiniowania w badaniu można wywnioskować, iż cena za nabyte artykuły ma żyć brana w euro, w momencie gdy wartość umowie będzie odzwierciedlona w złotówkach. Przepisy, które działają VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy wziąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.