Zaburzenia psychiczne zachowania

Cyklotymia jest wybierana, jak małe zaburzenie psychiczne, określane również jako stan depresyjny, który zawsze ciągle nie wymaga leczenie farmakologicznego. Cyklotymia często porównywalna jest do dystymii, jednak oba schorzenia psychicznie dość dobrze się od siebie różnią.

Zaburzenie psychiczne W poniższym artykule skoncentrujemy się na głębokim zaprezentowaniu, czym jest wprowadzona anomalia psychiczna. Zaczynając to od początku, cyklotymia jest zaburzeniem psychicznym. Potrafi stanowić elementem kierującym do stworzenia choroby afektywnej dwubiegunowej. Jej wykrycie jest możliwe zwykle w ważnej a trzeciej fazie życia człowieka, ogranicza się zazwyczaj z nadużywaniem alkoholu i biegnie do wielkiej destabilizacji w działaniu społecznym.

Leczenie Oczywiście, wykryta cyklotymia powinna zostać już poddania leczeniu. Jednak, jak wspomniano wcześniej, nie będzie obecne stricte leczenie farmakologiczne, zbliżone do środka leczenia depresji, bowiem podawane preparaty będą uznawały często zadanie stabilizujące nastrój, a dopełnieniem leczenia będzie psychoterapia.

Fazy Zapadnięcie na cyklotymię ukazuje się uciążliwymi zmianami nastroju. Ważna ją wydać na dwie fazy:

Faza subdepresji, na którą produkują się: abulia, czyli problem z podejmowaniem decyzji, apatia, spadek libido oraz permanentne zmęczenie i problemy z kolekcją, zaburzenia łaknienia, bezsenność, ciągłe poczucie pustki, smutku i braku wsparcia, nieumiejętność odczuwania przyjemności, zaniedbywanie się, brak energii, pesymistyczne świadomości i wycofanie społeczne. Faza hipomanii, czyli dobry humor, wesołość, euforia, wysoka samoocena i pewność siebie, wzmożony popęd seksualny, pobudzenie psychoruchowe i ograniczone zapotrzebowanie na sen, gonitwa myśli, słowotok, spadek zdolności jasnego myślenia, kłopoty z uwagą uwagi, pasja i wrogość, poczucie mocy i entuzjazm, podejmowanie ryzykownych zachowań, urojenia.

Choroba ta zazwyczaj pojawia się u osób, które przechodzą na dwubiegunowość. Gra tym pomysł mają i takie elementy jak wysoki poziom kortyzolu, niski poziom serotoniny, kiedy również też stresujące sytuacje. Również znacznie istotny wpływ posiadają też wychowanie i miejsce, w której występują potencjalnie chorujące osoby.